ἑκυρά

[784] ἑκυρά, , Schwiegermutter, gleich dem prof. πενϑερά, Il. 22, 451 u. sp. D., wie Ap. Rh. 4, 815. Auch Plut. conj. praec. p. 422.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 784.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: