ἑκ-και-δεκ-ήρης

[761] ἑκ-και-δεκ-ήρης, , sc. ναῦς, ein Schiff mit sechszehn Ruderreihen, Pol. 18, 27, 6; Plut.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 761.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: