ἑκ-και-εβδομηκοντα-ετηρίς

[761] ἑκ-και-εβδομηκοντα-ετηρίς, ίδος, ἡ, der sechsundsiebenzigjährige Zeitkreis des Kallippus, s. Ideler's Chronologie I S. 344.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 761.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: