ἑλάνη

[789] ἑλάνη, , auch ἑλένη, Fackel, Ath. XV, 699 d 701 a (ἡ τῶν καλάμων δέσμη).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 789.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: