ἔα

[697] ἔα, auch verdoppelt, ἔα, ἔα, VLL. ἐπίῤῥημα ἐκπληκτικόν, Ausruf der Ueberraschung, Bestürzung, oder des Unwillens, oh! ach! Tragg., bes. vor Fragen, ἔα, τί χρῆμα; Aesch. Prom. 298; ἔα, ἔα μάλα, πῶς ἔχει; Ch. 857; ἔα ἔα, ἄπεχε, φεῦ Prom. 688; ἔα ἔα, ἰδού Soph. O. C. 1475; ἔα, τίς ἔσϑ' ὁ προςιών; Ar. Plut. 824; vgl. Av. 1495 Th. 1105; Eur. Hipp. 856 u. öfter. Selten in Prosa, ἔα, σοφισταί τινες Plat. Prot. 314 d. Es wird als imperat. von ἐάω betrachtet, u. VLL. haben ἔα δή = ἄγε δή. Bei Dichtern per synízesin oft einsylbig.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 697.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: