ἔγχελυς

[713] ἔγχελυς, υος, ἡ, selten , z. B. Luc. Anach. 1; plur. Hom. ἐγχέλυες, Il. 21, 203. 353, wie Luc. Anach. 1; att. ἐγχέλεις, εων, doch auch ἐγχέλυς, Arist. H. A. 8, 2, 36 Bekk.; Aal, vgl. ἔχις, anguis, nach den Alten falsch von ἰλύς, Ath. VII, 299 d; ἐν ἰλύϊ ἔχεσϑαι E. M. Nach Ath. a. a. O. auch ἔγχελις, was nach Schol. Ar. Ach. 889 böotisch war.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 713.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: