ἔγχος

[713] ἔγχος, τό, die Lanze, der Speer, wahrscheinlich von Wurzel Ἀκ, s. Curtius Grundz. d. Griech. Etymol. [713] 2 S. 86, 247. Bei Homer sehr oft. Nach einer irrigen Ansicht alter Homeriker bezeichnet ἔγχος bei Homer auch das Schwert, welche Ansicht Aristarch widerlegte, s. Scholl. Aristonic. Iliad. 7, 255. 273. Bei den Tragg. bezeichnet ἔγχος unzweifelhaft auch das Schwert; ἀμφῆκες Soph. Ai. 286; Ant. 1236, öfter; Eur. El. 700 Phoen. 1413; ἐ. πτερωτά sind Pfeile, Herc. Fur. 1098. Uebertr., πῠρ τῆς εἰνοδίας Ἑκάτης ἔγχος Soph. frg. 480; sogar vom Ball, frg. 872; auch φροντίδος ἔγχος, Soph. O. R. 170.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 713-714.
Lizenz:
Faksimiles:
713 | 714
Kategorien: