ἔγ-γυος

[702] ἔγ-γυος, 1) Bürgschaft leistend; ὁ ἔγγυος, der Bürge, nach Moeris attisch für ἐγγυητής, was falsch ist; denn ἔγγυος findet sich nur Xen. Vect. 4, 20 Arist. Oec. 2, 22 u. Sp., wie Pol. 5, 27, 1; Ἀϑηνᾶ ἔγγυος Aesch. ep. 11, 12. – 2) verbürgt, VLL. ἀσφαλής; Lys. 32, 15. – Comparat., neben ἐπικρατέστερος, Themist. or. 15 p. 197 c.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 702.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: