ἔγ-καρπος

[705] ἔγ-καρπος, mit Früchten versehen, Frucht tragend; πόλις φϑίνουσα κάλυξιν ἐγκάρποις χϑονός Soph. O. R. 25, Schol. σὺν τοῖς βλαστήμασιν; Trach. 237 wird τέλη ἔγκαρπα erkl. ϑυμιάμα τα τὰ ἀπὸ ἀνϑῶν ἢ καρπῶν, nach Valk. Diatr. 144 Einkommen von Fruchthainen; σπέρματα Plat. Phaedr. 276 b; von Pflanzen, Theophr. u. Sp.; übertr., φιλία ἔγκ. καὶ χρήσιμος Plut. philos. esse cum princ. 1; – a. Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 705.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: