ἔγ-κειμαι

[707] ἔγ-κειμαι (s. κεῖμαι), 1) darin, darauf liegen; ἱματίοις Il. 22, 513; das Auge ἐνέκειτο μετώπῳ, saß auf der Stirn, Hes. Th. 145; Xen. An. 4, 5, 26 u. A. – Als perf. pass. zu ἐντίϑημι, eingesetzt, eingeschoben sein; von Buchstaben, Plat. Crat. 402 e u. öfter; ὥσπερ εἰ ἐν ἑνὶ μεγάλῳ σφονδύλῳ ἄλλος τοιοῠτος ἐλάττων ἐγκέοιτο Rep. X, 616 d. Auf Zustände übertcagcn, = sich darin befinden; βλάβαις Soph. Phil. 1302; μόχϑοις, ϑρήνοις, Eur. Ion 181 Andr. 91; κακοπαϑείαις Pol. 14, 9, 5. – 21 Einem anliegen; – a) mit Bitten ihn bedrängen, τινί, Thuc. 2, 59. 5, 43 u. Folgende; gew. mit dem Nebenbegriff des Lästigen od. Feindlichen, πολλὸς ἐνέκειτο λέγων Her. 7, 158; Thuc. 4, 22 u. A.; vgl. ἐπεὶ πολὺς συμβεβηκόσιν ἔγκειται, da er so großes Gewicht auf die Ereignisse legt, Dem. 18, 199. – Ganz versessen auf Etwas sein; dah. τὶν ὅλος, in Einen verliebt sein, Theocr 3, 33. – b) Am häufigsten = Einen feindlich bedrängen, unablässig u. dicht hinterher verfolgen, Thuc. 2, 79u. Folgde, wie Plut. Fab. 8; übertr., πόϑος ἔγκειταί μοί τις Ar. Eccl. 956.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 707.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: