ἔγ-κεντρος

[707] ἔγ-κεντρος, mit einer Spitze, einem Stachel versehen, von Wespen u. dgl., Arist. H. A. 9, 41. Ggstz ἄκεντρος. Auch von Pflanzen, Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 707.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: