ἔγ-κληρος

[708] ἔγ-κληρος, 1) ein Loos oder einen Antheil an Etwas habend; ὑμεναίων Soph. Ant. 808; ibd. 837 φϑιμένῳ τοῖς ἰσοϑέοις ἔγκληρα λαχεῖν μέγ' ἀκοῠσαι, Scholl. τῆς αὐτῆς μοίρας τυχεῖν τοῖς ἰσοϑέοις, ruhmwürdig für den Gestorbenen ist es, das Loos, Erbtheil der Göttergleichen zu erlangen, vgl. 2); – wie ἐπίκληρος, im Besitz einer Erbschaft, Erbe, κασιγνήτη Eur. I. T. 682; übertr., εὐνή, reich, Hipp. 1011. – 2) durch das Loos od. die Erbschaft zufallend; πεδία Eur. Herc. etc. Fur. 468; πῖαρ χϑονός Lycophr. 1060, Schol. τὸ κληρωϑέν.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 708.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: