ἔγ-κοπος

[709] ἔγ-κοπος, ermüdet, ermattet; ἴχνος Qu. Maec. 7 (VI, 33); D. L. 4, 50; – ermüdend, LXX.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 709.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: