ἔγ-κριτος

[710] ἔγ-κριτος, für mustergültig befunden, Plat. Legg. XII, 966 d.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 710.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: