ἔγ-χαλκος

[712] ἔγ-χαλκος, mit Geld versehen; γραῖα Ep. ad. 87 (IX, 425); μαστιγίας Men. monost. 365. Aber bei Ath. XIII, 584 e = für Geld käuflich.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 712.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: