ἔγ-χρισις

[714] ἔγ-χρισις, , das Einsalben, Hippocr. – Bei Ael. H. A. 3, 22 = Biß.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 714.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: