ἔγ-χριστος

[714] ἔγ-χριστος, eingerieben, zum Einreiben; φάρμακον Theocr. 11, 2; Arist. gen. an. 2, 7.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 714.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: