ἔγ-χυτος

[714] ἔγ-χυτος, eingegossen, einzugießen; Medic. τὰ ἔγχυτα, = ἐγχύματα; – ὁ ἔγχυτος, sc. πλακοῠς, ein in eine Form gegossener Kuchen, com. bei Ath. XIV, 644 d 647 d.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 714.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: