ἔγ-χῡλος

[714] ἔγ-χῡλος, saftig, Theophr.; auch κρεάδια, Alexis bei Ath. IX, 383 d.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 714.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: