ἔγ-χῡμος

[714] ἔγ-χῡμος, saftig, schmackhaft; σάρξ Plat. Tim. 74 d; Arist. sens. 5 im Ggstz von ἄχυμος; Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 714.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: