ἔδω

[717] ἔδω, essen, als praes. nur Hom. u. a. D., sonst ἐσϑίω, w. m. s.; ϑερμὴν ἔδοντος δαῖτα Eur. Cycl. 245; Pind. frg. 150; Anacr. 14, 25; ἔδοντι, = ἔδουσι, Theocr. 3, 53. 5, 128; ἔδω Alc. com. Ath. VII, 316 c; ἔδουσιν Eubul. bei Phot. bibl. p. 150; ἔδοις Phocyl. 145, der auch ἔδωνται v. 138 braucht; bei Luc. praec. rhet. 11 ist οἳ ἀρούρης καρπὸν ἔδομεν Reminiscenz aus dem Dichter; inf. syncop. ἔδμεναι; imperf. ἔδον, Od. 23, 9; ἔδεσκε, Il. 22, 501; fut. ἔδομαι, Od. 2, 123, auch in Prosa gew., Plat. Rep. II, 373 c; perf. ἐδήδοκα , Ar. Equ. 362 u. A.; partic. syncop. ἐδηδώς, Il . 17, 542; pass. ἐδήδοται, Od. 22, 56; sonst ἐδήδεσμαι; aor. ἠδέσϑην, Hippocr. u. A.; adj. v. ἐδεστέον, Plat. Prot. 314 a. Den aor. φαγεῖν s. bes. – Auch von Thieren, fressen, bes. von Pferden, Geiern u. Hunden; von Würmern, zernagen, Iliad. 22, 509 Od. 21, 395. Oft übertr., wie bei uns, οἶκον, βίοτον, κτήματα, aufzehren, durchbringen; Od. ἡμέτερον κάματον ἔδουσι, 14, 417; καμάτῳ τε καὶ ἄλγεσι ϑυμὸν ἔδοντες, das Herz verzehrend, sich abhärmend, Od. 9, 75, vgl. 10, 379 Il. 24, 129.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 717.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: