ἔην

[717] ἔην, = ἦν, er war, ep.; Il. 11, 762 hat Bekker in der ersten Person mit Spitzner ἔον geschr.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 717.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: