ἔκτοσθε

[782] ἔκτοσθε, gew., bes. vor Vocalen, ἔκτοσϑεν (vgl. ἔκτοϑεν), eigtl. von außen her, außen, außerhalb, wie ἐκτός absol. u. mit dem gen.; τείχεος ἔκτοσϑεν μίμνειν Il. 9, 552; τήνδέ δ' ἔκτ. βοᾶν ἔα Soph. El. 792; oft bei sp. D.; selten in Prosa: auswendig, Luc. merc. cond. 41; ἔκτ. γενέσϑαι, außer sich kommen, ohnmächtig werden, Hippocr.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 782.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: