ἔκ-γονος

[756] ἔκ-γονος, erzeugt, abstammend von, bes. ὁ ἔκγ., der Sohn, Il. 5, 813; öfter Tragg. u. Folgde; ἡ ἔκγονος, die Tochter, Od. 11, 236; Eur. Hec. 955; Enkel, eigtl. ἔκγονοι ἐκγόνων, Plat. Crit. 112 c, vgl. ἔγγονος, vom Enkel der gowöhnliche Ausdruck; übh. Nachkomme, Tragg.; Thuc. 1, 9; οἱ τῆςδε τῆς χώρας ἔκγονοι Plat. Menex. 239 d; τὸ γεννώμενον εἶναι τῶν ποιουμένων ἔκγονον Plat. Legg. XI, 930 d; τὸ ἔκγονον, die Nachkommenschaft, Aesch. Prom. 137. Von Thieren, λέοντος, ἵππου, Plat. Crat. 393 b. Seltener von leblosen Dingen, ἔκγονα κλυτᾶς χϑονὸς αὔξεται Soph. O. R. 171; Plat. δειλίας ἔκγονος ἡ ἀργία Legg. X, 901 e; ἔκγ. ὕβρεως ἀδικία III, 691 c; τὰ ζωγραφίας ἔκγονα Phaedr. 275 d, vgl. 278 a; neben τόκος Rep. VI, 507 a VIII, 555 e.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 756.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: