ἔκ-δικος

[757] ἔκ-δικος, 1) außer dem Recht, gesetzlos, widerrechtlich; ἔκδικα πάσχω Aesch. Prom. 1095; ὅρκον περῶντες μηδὲν ἔκδικον Eum. 467; ἄνδρες, ungerecht, Soph. O. C. 924; öfter Eur., auch adv. – 2) das Recht handhabend, strafend; χρόνος Diocl. 1 (XII, 35); ὁ ἔκδ., der Rächer, Hdn. 7, 7, 10 u. a. Sp. Auch = σύνδικος, Staatsanwalt, Cic. ad fam. 13, 56.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 757.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: