ἔκ-δυσις

[758] ἔκ-δυσις, , das Ausrücken, Entkommen; Her. 3; 146; ἔκδυσιν ποιεῖσϑαι, herauskriechen, 3, 109; οὐ γάρ ἐστι Ἕλλησι οὐδεμία ἔκδυσις μὴ εἶναι σοὺς δούλους, sie können der Sklaverei nicht entzehen, 8, 190; die Ausflucht, Plat. Crat. 426 a; Ort zum Herauskommen, Ausgang, entgegengesetzt ἴςοδος, Her. 2, 121, 3.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 758.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: