ἔκ-ζεσις

[759] ἔκ-ζεσις, , das Auskochen, Aufbrausen, Clem. Al. paed. 2, 2, 21.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 759.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: