ἔκ-καυμα

[762] ἔκ-καυμα, τό, Zunder, Holz zum Anzünden; Soph. frg. 218; κριβάνων, Holz, um die Oefen zu heizen, D. Sic. 2, 49. Nach Moeris hellenistisch für φάκελον. – Uebertr., Zunder, Veranlassung, τόλμης καὶ ϑράσους Eur. frg.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 762.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: