ἔκ-κειμαι

[762] ἔκ-κειμαι (s. κεῖμαι), als perf. pass. zu ἐκτίϑημι, ausgesetzt sein; von einem Kinde, Her. 1, 110. 122; Longin. 1, 3; ὁ σκοπὸς ἔκκειται Arist. Polit. 7, 13; ἐξέκειτο πολὺν χρόνον ἡ φάσις, sie war ausgehängt, Dem. 58, 10, vgl. 21, 103; offen daliegen, ἐὰν ἁπλοῠν ᾖ τὸ ἦϑος καὶ παντὶ ἰδεῖν ἐκκείμενον Dion. Hal. rhet. 10, 1; ἐκκειμένων τῶν βίων Plut. Comp. Ages. et Pomp. 1; preisgegeben sein, ἔκκειμαι τοῖς βουλομένοις τἀμὰ σφετερίζεσϑαι Alciphr. 3. 29; ταῖς νόσοις Luc. u. a. Sp.; – μισϑοὶ καὶ τροφαὶ παρὰ τοῠ βασιλέως ἔκκεινται, ist ausgesetzt, festgesetzt, Strab. XV, 707. – Bei Soph. Ant. 998 ist μηροὶ καλυπτῆς ἐξέκειντο πιμελῆς = sie waren herausgefallen.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 762.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: