ἔκ-κροτος

[765] ἔκ-κροτος, erzwungen, hart, Phot. cod. 138.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 765.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika