ἔκ-κρουσις

[765] ἔκ-κρουσις, , 1) das Herausschlagen, -treiben, Xen. Cyn. 10, 12. – 2) bei der Instrumentalmusik, = ἔκληψις, Ggstz von πρόκρουσις, Anon. de mus. 6.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 765.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: