ἔκ-νοος

[770] ἔκ-νοος, ον, zsgzgn ἔκνους, unverständig, sinnlos, Plut. C. Graech. 19.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 770.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: