ἔκ-πεψις

[772] ἔκ-πεψις, , das Auskochen; von Pflanzen: das Reisen, Arist. color. 5, 23.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 772.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: