ἔκ-πλοος

[774] ἔκ-πλοος, zsgzgn ἔκπλους, ὁ, das Ausschiffen, Auslaufen der Schiffe; Aesch. Pers. 359. 377; τῶν πλοίων Xen. Hell. 2, 1, 17 u. A.; ἔκπλουν ποι-εῖσϑαι = ἐκπλέω, Thuc. 1, 65 u. öfter. – Auch der Ort zum Auslaufen, Thuc. 7, 70; Xen. Hell. 1, 6, 18.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 774.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: