ἔκ-πνοος

[774] ἔκ-πνοος, 1) aushauchend, ausathmend, Hippocr.; μύρων, nach Salben duftend, Posidipp. Ath. XIII, [774] 596 c. – 2) athemlos, entseelt, γίνεται Strab. XVI

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 774-775.
Lizenz:
Faksimiles:
774 | 775
Kategorien: