ἔκ-ρυσις

[778] ἔκ-ρυσις, ἡ, = ἔκροος, Pol. 4, 39, 8; Fehlgeburt in den ersten 7 Tagen, Arist. H. A. 7, 3; gen. anim. 3, 9; τριχῶν, das Ausgehen der Haare, Theophr.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 778.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: