ἔκ-τολμος

[782] ἔκ-τολμος, sehr kühn, Suid. l. d., vgl. εὔτολμος. – Adv. bei Man. 3, 331.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 782.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: