ἔκ-τρωσις

[784] ἔκ-τρωσις, , das zu früh Gebären, Hippocr.; Arist. probl. 1, 9.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 784.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: