ἔκ-φοβος

[786] ἔκ-φοβος, voll Schrecken, erschreckt; Arist. Physiogn. 6; Plut. Fab. 6; N. T.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 786.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: