ἔλ-λοβος

[801] ἔλ-λοβος, mit Schoten, Schoten tragend, Theophr.; τὰ ἔλλοβα, Schotengewächse, id.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 801.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: