ἔλ-λογος

[801] ἔλ-λογος, mit Vernunft begabt, vernünftig; τὰ ἔλλογα, Ggstz ἄλογα, Arist. Eth. 10, 2, 1. – Adv. ἐλλόγως, Eust.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 801.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: