ἕκαθεν

[751] ἕκαθεν, von fern, φαίνεται αὐγή Il. 2, 456; c. gen., πόλιος 13, 107; ἕκαϑεν ἐπελϑών Pind. Ol. 11, 7; Aesch. Suppl. 421 u. sp. D.; auch Hippocr. – Od. 17, 25, ἕκαϑεν δέ τε ἄστυ φάτ' εἶναι, ist von fern = fern. Vgl. Lehrs Aristarch. ed. 2 p. 136.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 751.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: