ἜΘος

[720] ἜΘος, τό, die Gewohnheit, Sitte, der Brauch; ἀπέδειξεν ἔϑος τὸ πρόσϑε τοκήων, die von den Eltern angestammte Sitte, Sinnesart, Aesch. Ag. 710; τό τοι σύνηϑες ὀρϑώσει μ' ἔϑος Soph. Phil. 882; vgl. Plat. Phaed. 82 b πολιτικὴ ἀρετὴ ἐξ ἔϑους τε καὶ μελέτης γεγονυῖα ἄνευ φιλοσοφίας, die sich durch Gewohnheit von selbst bildet; καὶ ἀσκήσεις Rep. VII, 518 e; καὶ τὰ ἐπιτηδεύματα Phaedr. 253 a; ἐν ἔϑει τῇ πόλει ἦν, die Stadt war gewohnt, Thuc. 2, 64; ἔϑος ἔχειν, c. inf., die Gewohnheit haben zu, Plut. Them. 4; ἔϑος ἐστί, Luc. Tim. 13; ἐν ἔϑει γενέσϑαι τινός, sich gewöhnen an, Hdn. 5, 5; τὰ μὴ ἐν ἔϑει, das Ungewohnte, D. Hal. 6, 53; ἐξ ἔϑους, gewöhnlich, Plut. Alex. 57.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 720.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: