ἠλιτό-ποινος

[1163] ἠλιτό-ποινος, Ἐρινύς Orph. Arg. 1365, den Frevel (ἀλιτεῖν) bestrafend, wo man νηλεόποινος geändert hat od. νηλιτόποινος.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1163.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: