ὐ-ψῑλο-ειδής

[1247] ὐ-ψῑλο-ειδής, ές, von der Gestalt eines Ypsilon, Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1247.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: