ὑγρο-κέφαλος

[1171] ὑγρο-κέφαλος, naßköpfig, Sp. – Bes. eine gewisse Krankheit, den Wasserkopf, ὑδροκέφαλος habend, Arist. probl. 1, 16; Procl.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1171.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: