ὑγρο-κολλούρια

[1171] ὑγρο-κολλούρια, τά, = κολλούρια od. κολλύρια ὑγρά, Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1171.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: