ὑγρο-πορέω

[1171] ὑγρο-πορέω, durchs Nasse, durchs Meer gehen, von Schiffen, Theocl. Schol. 4 (Plan. 221).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1171.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: