ὑγρο-τροφικός

[1171] ὑγρο-τροφικός, ή, όν, von der Art des ὑγρότροφος, dazu gehörig, Plat. Polit. 264 d; Ath. las ὑγροβατικά.

ὑγρό-τροφος, sich im Wasser nährend, darin lebend, Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1171.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: