ὑγρο-φόρητος

[1172] ὑγρο-φόρητος, von der Feuchtigkeit, dem Wasser getragen, Nonn. D. 15, 372.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1172.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: